„Grypa – fakty i sposoby leczenia”

Carlos Lifschitz
Dept. Pediatric Gastroenterology, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argentina

Streszczenie
„Grypa to ostra choroba układu oddechowego wywo­łana przez RNA ortomyksowirusy. Choroba występuje głównie w miesiącach zimowych, powodując epide­mię zachorowań. Pomimo zaawansowania medycyny, w ciągu minionych 100 lat nie wprowadzono niczego, co wpływałoby na zatrzymanie występowania epide­mii i pandemii. Gorączka, ból głowy, ból mięśni oraz osłabienie są typowe dla grypy.”

„W większości przypad­ków w populacji ogólnej choroba ma przebieg samo­ograniczający się (grypa bez powikłań). Jednakże jest powodem opuszczania dni w pracy lub w szkole i wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością w grupach wysokiego ryzyka (grypa z powikłaniami). Leczenie osób niebędących w grupie wysokiego ryzyka to stosowanie doraźnych środków, które mają zapewnić odpowiednie nawodnienie oraz zredukować objawy. Specyficzne leki przeciwwirusowe są rekomendowane dla osób z grupy o podwyższonym ryzyku wystąpienia powikłań choroby. W grupach niskiego ryzyka stosuje się z dobrym skutkiem standaryzowany wyciąg z owo­ców czarnego bzu, który ma, udowodnioną w bada­niach klinicznych, aktywność przeciwwirusową.”

pełna treść artykułu w formacie PDF

Niezależny materiał naukowy pochodzący z archiwum czasopisma „Standardy Medyczne”,
udostępniony przez wydawnictwo wyłącznie dla potrzeb edukacyjnych strony – w części przeznaczonej dla lekarzy.