Skip to main content

Grypa to ostra choroba układu oddechowego wywo­łana przez RNA ortomyksowirusy. Choroba występuje głównie w miesiącach zimowych, powodując epide­mię zachorowań.

Pomimo zaawansowania medycyny, w ciągu minionych 100 lat nie wprowadzono niczego, co wpływałoby na zatrzymanie występowania epide­mii i pandemii. Gorączka, ból głowy, ból mięśni oraz osłabienie są typowe dla grypy.

W większości przypad­ków w populacji ogólnej choroba ma przebieg samo­ograniczający się (grypa bez powikłań). Jednakże jest powodem opuszczania dni w pracy lub w szkole i wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością w grupach wysokiego ryzyka (grypa z powikłaniami).

Leczenie osób niebędących w grupie wysokiego ryzyka to stosowanie doraźnych środków, które mają zapewnić odpowiednie nawodnienie oraz zredukować objawy. Specyficzne leki przeciwwirusowe są rekomendowane dla osób z grupy o podwyższonym ryzyku wystąpienia powikłań choroby.

W grupach niskiego ryzyka stosuje się z dobrym skutkiem standaryzowany wyciąg z owo­ców czarnego bzu, który ma, udowodnioną w bada­niach klinicznych, aktywność przeciwwirusową.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj