Na co należy zwracać uwagę podczas dawkowania leku?

Dawka leku zależy od masy ciała dziecka. Kolejne dawki należy podawać w określonych odstępach czasowych.

Właściwe dawkowanie leku jest zawsze opisane w ulotce dolekowej. Koniecznie trzeba się z nią zapoznać i postępować wg zaleceń, chyba że lekarz postanowi inaczej. W nowoczesnej farmakoterapii dzieciom zaleca się leki, gdzie ta sama ilość substancji czynnej znajduje się w małej objętości płynu. Dzięki dołączonej miarce z podziałką możemy zastosować precyzyjne dawkowanie, a jednocześnie ułatwić podaż leku.

Żadna z informacji przedstawionych w tym serwisie nie stanowi diagnozy ani zalecenia lekarskiego.
We wszystkich sprawach zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.