Które leki skutecznie obniżają gorączkę?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lekiem pierwszego podania w gorączce i bólu u niemowląt i małych dzieci jest paracetamol – ze względu na bardzo wysoki profil bezpieczeństwa. Drugim lekiem jest ibuprofen. 1-3

Pamiętajmy jednak, że ibuprofen nie jest zalecany dla dzieci poniżej 3. miesiąca życia oraz, że nie można go podawać przy biegunce, odwodnieniu, zakażeniu dróg moczowych oraz ospie wietrznej. W tych sytuacjach oraz u noworodków, a nawet wcześniaków może być podawany paracetamol. Paracetamol i ibuprofen można podawać jednocześnie, stosując dawkowanie równoległe, ściśle pod nadzorem lekarza. Preparaty naturalne, takie jak wyciąg z lipy czy malin, nie mają jednoznacznie udowodnionego działania przeciwgorączkowego. 1-4

1. Sullivan J. i wsp. Raport kliniczny. Pediatrics 2011;127:580-7; 2. IMCI. Chart Booklet – standard. WHO/UNICEF (2008). 3. WHO Technical Report Series 958. The Selection and Use of Essential Medicines. 2009 4. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego. NPOA 2010;11;95-110.
Żadna z informacji przedstawionych w tym serwisie nie stanowi diagnozy ani zalecenia lekarskiego.
We wszystkich sprawach zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.