Jak zwalczać gorączkę towarzyszącą grypie?

Wirus grypy replikuje się najszybciej w temperaturze 33-37°C. Tempo namnażania spada w temperaturze 38-41°C. Oznacza to, że gorączka jest naturalną obroną organizmu przeciwko infekcjom. Stosowanie zbyt silnie działających leków przeciwgorączkowych wzmaga podatność organizmu na inne wirusy i bakterie. W skutek tego zwiększa się ryzyko rozwoju kolejnych infekcji u dziecka.

Zbyt silne obniżanie gorączki może wydłużać czas trwania choroby oraz zaostrzać jej przebieg. Jednakże, zgodnie z najnowszymi publikacjami naukowymi, paracetamol podawany przy grypie skutecznie zbija gorączkę nie obniżając swoistej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Dodatkowo pełni on rolę ochronną: hamuje powikłania związane z aktywnością wirusa grypy i wspiera prawidłowe funkcjonowanie płuc.

Żadna z informacji przedstawionych w tym serwisie nie stanowi diagnozy ani zalecenia lekarskiego.
We wszystkich sprawach zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.