Dlaczego paracetamol jest bezpieczny dla małego dziecka?

Ponieważ istnieje duża różnica między dawką terapeutyczną (10 mg/l) a toksyczną (120 mg/l) tego leku. Ponadto dzieci są mniej podatne na toksyczne działanie paracetamolu. Wynika to z faktu, iż organizm dziecka nie wytwarza enzymu, który rozkłada paracetamol do toksycznego metabolitu. Dodatkowo wątroba dziecka rocznego, mierzona jako procent masy ciała, jest 1,67 razy większa niż u osoby dorosłej.
Paracetamol nie zbija zbyt silnie temperatury ciała dziecka, dzięki czemu obniża gorączkę skutecznie, ale nie gwałtownie. Paracetamol nie wykazuje również wpływu na agregację płytek krwi, śluzówkę żołądka oraz może być stosowany u dzieci z astmą i u kobiet w ciąży.
Paracetamol jest jedynym lekiem przeciwgorączkowym i przeciwbólowym rekomendowanym dla noworodków.

Żadna z informacji przedstawionych w tym serwisie nie stanowi diagnozy ani zalecenia lekarskiego.
We wszystkich sprawach zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem.